Davet


De簟rli meslektalarmz,


Bulac Hastalklar 琄leme Derne簨 (BUHASDER) tarafndan dzenlenen 2017 BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Gnleri 1 - 5 Kasm 2017 tarihlerinde Dalaman Hilton Resort Otel'de ger蔒kletirilecektir. Kongreye ev sahipli簨 yapacak olan Dalaman, tarihte Karya ismiyle anlm, 13. yzylda Menteeo繠llarnn b闤geye gelmesiyle Trk egemenli簨ne girmitir. B闤ge 蔞k sayda tarihi ve do簜l gzellik barndrmaktadr.

Sa簰k Bakanl蹥, Sa簰k Bilimleri 鈆iversitesi, 搐mir 愮i Kuzey Kamu Hastaneleri Birli簨 Genel Sekreterli簨 ve Tepecik E簨tim ve Aratrma Hastanesi dzenlenecek olan bilimsel toplanty desteklemektedir.

BUHASDER olarak amacmz, toplumu enfeksiyon hastalklarndan korumak ve bilgilendirmektir. Tbbn 蔒itli dallar ile ibirli簨 i蔒risinde 蓷lmak bu amac ger蔒kletirmede byk katk sa簰ayacaktr.

Kongrede dzenlenecek olan paneller, konferanslar ve olgu sunumlar ile enfeksiyon hastalklarna ait 霵emli konular gncel bilgiler 蹥nda multidisipliner anlayla tartlacaktr. Kongrede ayrca HIV/AIDS, yara ve kateter bakm, Fibroscan, a ve aklc antimikrobiyal kullanm konularnda kurslar dzenlenecektir.

Ayrntl bilgiye www.buhasder2017.org adresinden ulaabilirsiniz.

Katlm ve katklarnzla bilimsel olarak daha verimli hale gelecek kongremizde bulumak zere sevgi ve sayglarmz sunarz.


Do. Dr. 稕kran K烿E
BUHASDER Bakan


琄emli Tarihler

Kongre Tarihi
1 - 5 Kasm 2017

Bildiri Son G霵derim Tarihi
30 Eyll 2017

KONGRE 焂ET K嵨ABI
Kongre Merkezi

Hilton Dalaman Hotel MU紁A