Davet


Değerli meslektaşlarımız,


Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından düzenlenen 2017 BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri 1 - 5 Kasım 2017 tarihlerinde Dalaman Hilton Resort Otel’de gerçekleştirilecektir. Kongreye ev sahipliği yapacak olan Dalaman, tarihte Karya ismiyle anılmış, 13. yüzyılda Menteşeoğullarının bölgeye gelmesiyle Türk egemenliğine girmiştir. Bölge çok sayıda tarihi ve doğal güzellik barındırmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi düzenlenecek olan bilimsel toplantıyı desteklemektedir.

BUHASDER olarak amacımız, toplumu enfeksiyon hastalıklarından korumak ve bilgilendirmektir. Tıbbın çeşitli dalları ile işbirliği içerisinde çalışmak bu amacı gerçekleştirmede büyük katkı sağlayacaktır.

Kongrede düzenlenecek olan paneller, konferanslar ve olgu sunumları ile enfeksiyon hastalıklarına ait önemli konular güncel bilgiler ışığında multidisipliner anlayışla tartışılacaktır. Kongrede ayrıca HIV/AIDS, yara ve kateter bakımı, Fibroscan, aşı ve akılcı antimikrobiyal kullanımı konularında kurslar düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgiye www.buhasder2017.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Katılım ve katkılarınızla bilimsel olarak daha verimli hale gelecek kongremizde buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Doç. Dr. Şükran KÖSE
BUHASDER Başkanı


Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
1 - 5 Kasım 2017

Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2017

Ana Konular
DSÖ VE STK’LARIN ENFEKSİYON HASTALIKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ İMMUNOPATOGENEZİ
MÜLTECİLER VE ENFEKSİYONLAR
YAŞLILIKTA ENFEKSİYONLAR
ORGAN TRANSPLANTASYONU VE ENFEKSİYONLAR
FEBRİL NÖTROPENİ
DERİ-YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI
DİYABETİK AYAK VE KEMİK EKLEM ENFEKSİYONLARI
YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI
HASTANE ENFEKSİYONLARI
İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYONLAR
VİRAL HEPATİTLER
HIV VE AIDS
YENİ AŞILAR VE ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ
DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARI
YENİ ANTİMİKROBİYALLER
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
YENİ / YENİDEN ÖNEM KAZANAN ENFEKSİYONLAR
Kongre Merkezi

Hilton Dalaman Hotel MUĞLA